Статут Комунального підприємства "Притулок для тварин" PDF Печать E-mail

Затверджено
Розпорядженням
Київської міської
державної адміністрації
від 31.07.2003 року № 1406

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Комунальне підприємство «Притулок для тварин» (далі — Підприємство) створено шляхом реорганізації комунального підприємства Київський міський Центр «Тварини в місті» згідно з рішенням Київської міської ради від 24.04.2003 №366/526 «Про реорганізацію комунального підприємства Київський міський Центр «Тварини в місті» та є правонаступником комунального підприємства Київський міський Центр Тварини в місті» в частині прав і обов'язків, що випливають із скріпленого за ним майна.

Підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва та підпорядковується управлінню ветеринарного убезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.2. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами управління ветеринарного забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативними актами та цим Статутом.

1.3. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну звітність у встановленому законодавством порядку.

1.4. Підприємство є юридичною особою, користується правом повного господарського відання щодо закріпленого за ним майна, діє на принципах господарського розрахунку, має печатку зі своїм найменуванням, інші печатки і штампи, а також бланки з власними реквізитами.

1.5. Місцезнаходження Підприємства: 04073, Україна, м. Київ, пров. Бондарський, 13-19-А.

 

2. МЕТА І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

2.1. Метою діяльності Підприємства є забезпечення здійснення контролю за дотриманням Правил утримання тварин, регулювання кількості безпритульних тварин у м. Києві, створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у м. Києві.

2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:

2.2.1. Контроль за дотриманням Правил утримання тварин;

2.2.2. Регулювання кількості безпритульних тварин шляхом їх вилову, стерилізації, кастрації та утримання в притулках;

2.2.3. Пошук нових власників та реалізація їм тварин.

2.2.4. Евтаназія тварин за ветеринарними показниками.

2.2.5. Сприяння розробці і введенню нових гуманних методів евтаназії на основі препаратів та речовин, дозволених для використання в Україні.

2.2.6. Вивчення можливостей застосування та використання препаратів, що використовуються за кордоном для евтаназії.

2.2.7. Організація і утримання притулків для собак, котів інших тварин та забезпечення діяльності притулків для тварин різних форм власності.

2.2.8. Організація збору, утилізації, захоронення, а також кремація трупів тварин.

2.2.9. Організація і утримання кладовищ, колумбарію та утилізація загиблих тварин.

2.2.10. Застосування механізму збору, утилізації і знешкодження відходів життєдіяльності тварин.

2.2.11. Розробка пропозицій щодо змін та доповнень до правил, положень та інших нормативно-правових документів, які регулюють життя тварин у місті.

2.2.12. Пропагування проведення кінологічних та фелінологічних заходів, досвіду у сфері охорони довкілля та захисту тварин.

2.2.13. Участь у проведенні виставок, змагань, атракціонів та інших спеціалізованих заходів з тваринами.

2.2.14. Організація у встановленому порядку навчальних курсів, шкіл, курсів техмінімумів з кінології та фелінології та видача відповідних документів на право дресирування тварин.

2.2.15. Проведення консультацій стосовно утримання тварин та поводження з ними.

2.2.16. Участь у роботі адміністративних комісій районних у м. Києві державних адміністрацій з питань, які входять до компетенції Підприємства.

2.2.17. Вивчення (обмін) досвіду інших міст України та зарубіжжя, стажування спеціалістів, участь у конференціях, запрошення фахівців для надання консультацій, обмін методичними напрацюваннями, інформацією, пов'язаною з напрямками роботи Підприємства.

2.2.18. Організація інформаційно-просвітницької роботи з населенням через засоби масової інформації, розгляд питань, пов'язаних з утриманням домашніх тварин та гуманним скороченням чисельності безпритульних тварин в місті, випуск друкованих видань (буклетів, проспектів тощо).

2.2.19. Організація виробництва та реалізація кормів, кормових добавок та інших товарів для домашніх тварин.

2.2.20. Моніторинг фауни м. Києва (в т. ч. безпритульних тварин) та ступеня їх здоров'я, складання прогнозу ситуації та надання практичних рекомендацій.

2.2.21. Участь у проведенні загальноміських протиепізоотичних заходів.

2.2.22. Реалізація рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо охорони навколишнього середовища забезпечення екологічного, епізоотичного, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення міста в межах своєї компетенції.

2.2.23. Організація та здійснення роботи із виконання Київської міської програми вирішення проблем з утримання домашніх та інших тварин, що віднесена компетенції Підприємства та подання звіту про її виконання Наглядовій раді.

 

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

3.1. Підприємство має право:

— самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку;

— надавати пропозиції щодо дотримання Правил утримання тварин, проведення реєстрації собак, котів та інших тварин, порядку проведення обліку кінологічних, фелінологічних та інших клубів, підприємств, організацій, установ, приватних розплідників, готелів, приватних осіб, чия діяльність пов'язана з тваринами;

— отримувати в установленому порядку від управлінь, відділів та інших служб, які входять до складу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні Підприємству для виконання своїх функцій, а від місцевих органів статистики — безоплатно статистичні дані;

— запрошувати спеціалістів інших підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Підприємства;

— скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Підприємства;

— створювати в установленому порядку притулки для тварин тощо;

— брати участь спільно з працівниками міліції та житлово-експлуатаційних організацій в рейдах з метою перевірки дотримання власниками тварин Правил утримання домашніх тварин;

— брати участь в робот і науково-методичних рад та комісій з питань, що віднесені до компетенції Підприємства;

— брати участь у проведенні моніторингу фауни м. Києва, ступеня здоров'я тварин, складання прогнозу ситуації та надання практичних рекомендацій;

— надавати пропозиції виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) в межах своєї компетенції;

— брати участь у здійсненні спільних проектів щодо утримання, поводження, розведення, реалізації, утилізації тварин з юридичними та фізичними особами;

— списувати з балансу застаріле, зношене, непридатне для подальшого використання обладнання, транспортні засоби;

— укладати договори з юридичними, фізичними особами та надавати інформаційно-аналітичні та інші послуги в межах повноважень Підприємства;

— одержувати кредити в банку чи інших фінансово-кредитних структурах для забезпечення діяльності Підприємства;

— здійснювати виготовлення ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини;

— здійснювати оптову та роздрібну реалізацію ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини за наявності ліцензії та сертифікату якості;

— здійснювати господарську та іншу діяльність, яка передбачена законодавством України.

3.2. У випадку, якщо здійснення будь-якого з вищенаведених видів діяльності потребує спеціального дозволу (ліцензії), Підприємство здійснює таку діяльність лише за умови отримання необхідного дозволу.

3.3. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Зовнішньоекономічну діяльність Підприємства є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України.

3.4. Порядок використання виручки Підприємства в іноземній валюті визначається валютним законодавством України.

3.5. Підприємство, яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої представництва та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Підприємства.

3.6. Обов'язки Центру:

— забезпечення своєчасної сплати податків та інших відрахувань до державного та місцевих бюджетів згідно з законодавством України.

— здійснення бухгалтерського та статистичного обліку, складання та у визначені терміни подання у встановленому порядку відповідним органам звітності з усіх видів діяльності за затвердженою формою.

— створення належних умов для високопродуктивної праці, забезпечення дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

— здійснення заходів щодо вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах індивідуальної праці, так і в загальних підсумках роботи Центру, забезпечення раціонального використання фонду оплати праці і своєчасності розрахунку з працівниками підприємства.

— виконання норм і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

 

4. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

4.1. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Підприємством шляхом складання у порядку та за формою, що визначаються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджуються Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрації).

В річних фінансових планах Підприємства передбачається розмір відрахування частини прибутку до бюджету міста Києва у плановому році. Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану у встановленому порядку.

4.2. Відрахування Підприємством частини прибутку до бюджету м. Києва в межах розміру, передбаченого затвердженим фінансовим планом на поточний рік, здійснюється першочергово, після сплати обов'язкових платежів.

4.3. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших, передбачених законодавством України виплат до бюджету, знаходяться в повному розпорядженні Підприємства.

4.4. Відносини Підприємства з підприємствами, установами, організаціями та громадянами в усіх сферах іншої діяльності ґрунтуються на договірних засадах згідно з чинним законодавством.

4.5. Функціональна діяльність Підприємства і оплата праці працівників здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

4.6. Підприємство здійснює в повному обсязі свої права і обов'язки в сферах планування, матеріально-технічного постачання, організації фінансово — господарської діяльності, бере участь в громадсько-політичних заходах міста, вирішує питання щодо природокористування та охорони навколишнього середовища, передбачені законодавством України.

 

5. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА

 

5.1. Майно Підприємства належить до комунальної власності та закріплено за ним на праві повного господарського відання, складається з основних та обігових коштів, а також з інших цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Джерелами формування майна Підприємства є:

— майно і кошти, закріплені за Підприємством;

— доходи від господарської діяльності;

— кредити банків та інших кредиторів;

— кошти, що надходять за договорами інвестування та спонсорськими угодами;

— придбання майна юридичних або фізичних осіб у встановленому порядку;

— благодійні внески українських та іноземних підприємств, організацій, установ, громадян;

— асигнування з бюджету;

— інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

5.1. Прибутки Підприємства утворюються за рахунок сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами вартості послуг, що надаються згідно із затвердженими у встановленому порядку тарифами, за договірними цінами, за рахунок коштів від іншої господарської діяльності, передбаченої законодавством, а також від благодійних внесків.

5.2. Для забезпечення більш ефективної діяльності Підприємство може створювати такі фонди:

— технічного розвитку;

— оплати праці та матеріального заохочення працівників;

— соціального розвитку;

— страховий (резервний);

— інші спеціальні фонди.

5.3. Підприємство має право за згодою власника чи уповноваженого ним органу продавати або передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, громадянам, здавати в оренду, надавати безоплатно у тимчасове користування, в позику або заставу належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші основні засоби виробництва, а також списувати їх з балансу в установленому порядку.

 

6. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

 

6.1. Підприємство очолює директор (надалі — Керівник), який призначається і звільнюється з посади розпорядженням Київського міського голови. Контракт з керівником Підприємства укладає заступник голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків за поданням начальника управління ветеринарного забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встановленому порядку.

6.2. В разі необхідності виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) або уповноважений ним орган має право вимагати від Керівника подання звіту про його діяльність достроково, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління Підприємством та розпорядження його майном.

6.3. Керівник Підприємства затверджує структуру, штатний розклад Підприємства, положення про відділи та підрозділи, посадові інструкції працівників.

6.1. Керівник Підприємства вирішує кадрові питання згідно із законодавством про працю, приймає і звільняє працівників Підприємства.

6.2. Керівник Підприємства має право:

— діяти від імені Підприємства, без довіреності представляти його інтереси у всіх підприємствах, установах і організаціях в межах наданих повноважень;

— має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах;

— укладати господарські та інші угоди, видавати доручення;

— відкривати рахунки в установах банку та користуватися правом розпорядження коштами Підприємства;

— у межах своєї компетенції видавати накази, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

— накладати на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства України.

6.3. Керівник Підприємства виконує інші функції, що передбачені цим Статутом та контрактом.

 

7. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ

 

7.1. Підприємство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність і подає її в установленому порядку державним органам.

7.2. Перевірка окремих напрямів діяльності Підприємства здійснюється у встановленому порядку виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) чи уповноваженим нею органом відповідно до законодавства.

7.3. За участю представників громадських організацій може утворюватися громадська рада, яка може вносити пропозиції щодо удосконалення роботи Підприємства в межах напрямків діяльності, передбачених Статутом.

 

8. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

8.1. Трудовим колективом Підприємства є всі працівники, які своєю працею приймають участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

8.2. Підприємство для найбільш повного використання трудового потенціалу і створення умов для високоефективної діяльності кожного працівника:

— проводить раціоналізацію робочих місць, визначає їх необхідну кількість;

— встановлює форми організації праці працівників, здійснює тарифікацію і організацію впровадження передових методів і прийомів праці;

— встановлює режим робочого часу, а також тривалість додаткових відпусток, згідно із законодавством України;

— встановлює працівникам грошові надбавки до посадових окладів за високу якість, складність та напруженість в праці, професійну майстерність та інші доплати і надбавки до заробітної плати згідно з чинним законодавством.

8.3. Передбачені законодавством повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами та профспілковою організацією, яка утворюється та діє згідно із законодавством України. Загальні збори скликаються при необхідності, але не рідше двох разів на рік.

8.4. Всі рішення загальних зборів, які прийняті у встановленому порядку та не суперечать законодавству розглядаються керівником та реалізуються ним у вигляді рішень та наказів.

8.5. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії соціального страхування членів трудового колективу та інші соціальні гарантії, передбачені законодавством України, визначаються колективним договором між Підприємством та працівниками.

 

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

Зміни і доповнення до Статуту вносяться в тому ж порядку, яким затверджено Статут, і є його невід'ємною частиною.

 

10. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

10.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Київської міської ради чи рішенням суду або господарського суду у встановленому законодавством України порядку.

10.2. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією у встановленому законодавством України порядку.

10.3. В разі реорганізації чи ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.4. У випадку припинення діяльності Підприємства майно, що залишається після задоволення претензій кредиторів і членів трудового колективу, використовується за рішенням власника.

 
    свиноводство . кирпич керамический пустотелый . стоимость монтажа мягкой кровли . Діти Повинні бути щасливими! . Смотрите подробности аренда квартиры кривой рог на нашем сайте.